Publicerad 2015-09-08

Rapport Copa-Cogeca Pig  Meat ad hoc-möte 2 september 2015

 

Ordförande Antonio Tavares inledde med att beskriva läget på grisköttmarkandaen

Produktionen ökar med 2,4 % 2015 och den så viktiga exporten av biprodukter till Ryssland som är stängd sedan 1, 5 år tillbaks stod för 90% av exporten.  Den infrysning (private storage) som var möjlig i våras , för att lätta på marknadstrycket, kom alldeles för sent och den bidrar nu (när detta ska ut på marknaden) till att ytterligare pressa priserna.

Copa vill att gammalt fett och ister borde man göra biogas av, men NGO sätter emot, då de anser att mat ska man äta och inte göra biobränsle av (hur man nu ska kunna äta gammalt fett, som legat i frysen i ett par år)

Det som ser positivt ut är att exporten till Kina ökat med 38% och lär öka ytterligare då Kina bestämt sig för att minska sin produktion med 100 miljoner !! grisar, vilket motsvarar minus 6,5 %

 

DG Trade : Mr Houston beskrev hur Kommissionen jobbar med att ska nya bilaterala avtal och hur de jobbar med att få bort embargot som berör ASF.  Det grisköttetembargot som startade februari 2014 och enbart hade med Afrikanska svinpesten att göra.

Vid en runda-bordsavstämning så var det bara UK och Sverige som hade en någorlunda prisbild, så det var mycket upprört.

 

Vi gick igenom en åtgärdslista som ska överlämnas  till Kommissionen . Den har liknanden budskap som framförts av både Mjölken och nötköttet

 

proposals for Reflection of the WP on the difficult pigmeat market situation

 

 

På grund av de fortsatta och långvariga svårigheterna på grisköttsmarknaden, föreslår Copa-Cogecas arbetsgrupp för griskött att:

-          Enas om en uppsättning åtgärder för att ta itu med den här situationen genom att uppdatera dokumentet PR (14) 7651 -
EU marknadsstörningar, handlingsplan för att förutse potentiell kris:
- Förbered möte med GD Jordbruk och SCA (rådet) om det svåra marknadsläget;
- Förbered extra jordbruksministerrådet den 7 september 2015
- Förbered Copa-Cogeca demonstration 7 sep 2015

 

Detta bakgrundsdokument räknar upp en rad reflektioner som kan utvärderas av WP och det är
baserad på den tidigare arbetsdokument om situationen i EU grisköttsmarknaden - VP (15) 1345. Detta dokument innehåller inte alla möjliga åtgärder som kommissionen kan vidta för att stödja primärproducenter som drabbats av det ryska embargot mot europeiska livsmedelsprodukter.

 


EU-28 producerar 22,3 miljoner ton griskött per år, med en ungefärlig självförsörjning  110%. Ungefär 10% av den totala produktionen exporteras. EU: s produktion har minskat de senaste åren, från 22,9 miljoner ton år 2011 till 22,3 år 2013. År 2014 sågs de första tecknen på återhämtning, som fortsatte genom det första halvåret 2015. Däremot har EU: s förbrukning av griskött per capita sjunkit  långsamt och förväntas uppgå till 30,3 kg r.w.e. år 2024 jämfört med 32,2 kg r.w.e år 2011.

 

Huvudåtgärder

 Lantbruksministrarna från alla Medlemsstater uppmanas att ge Kommissionen en tydlig indikation och mandat att återuppta diskussionen med Ryssland att häva embargot gällande ister och fett som kan hänvisas till ASF. Detta skulle resultera i en mycket snabbt återställande av EU’ s grismarknad.

 

 Andra åtgärder

Kortsiktiga:

 

Gör biodiesel av de fett och ister som inte kan användas för humankonsumtion och att Kommissionen startar upp ett schema för uppköp av detta.

 

Starta Private Storage under vintern om inte Ryska embargot hävs.

 

Inför exportkreditförsäkring (interventioner)

 

Mellan-långsiktiga åtgärder:

 

Accelerera arbetet med att hitta nya marknader som kräver hälsocertifikat.

 

Se till att inte USA eller Canada ”roffar” åt sig Kina-marknaden. Förstärk konkurrenskraften.

 

Ordna ett möte mellan MS, Branschen och Kommissionen för tex göra upp en strategi för att hitta nya marknader.

 

Marknadsföringsstöd (säljfrämjande åtgärdet)

 

Grisköttet ska prioriteras i  budgeten

 

Marknadsför den goda djuromsorgen och hälsan på EU’s griskött (häpp)

 

Öka finansieringen från Kommissionens sida upp till 85% (nu 50%)

 

Animal Welfare

Inga nya lagar och regler som fördyrar produktionen (svanskupering, strö)

 

Miljöbestämmelser

Inga nya regler som fördyrar produktionen  (IPPC)

 

Arbetskostnader

Bilda en hig level-grupps om bör lösa de stora skillnader i kostnaderna för arbetskraft i slaktindustrin (alla är väldigt upprörda över Tyskaransa ”slavlöner”9 , blev lite hätsk stämning.)

 

 

 

Margareta Åberg