Publicerad 2013-11-19

Sveriges Grisföretagares styrelse beslutade den 12 november att gå med i LRF kött. Detta beslutet var inte helt okontroversiellt för styrelsen. Men genom att jobba fram ett avtal med LRF kött som ger oss full möjlighet att jobba med de politiska frågorna, hantera remisser mm, driva de branschgemensamma frågorna som rör det röda köttet så är det ett bra sätt att jobba vidare på och i dags läge troligen det enda. Sveriges Grisföretagare ser inte LRF kött som sitt branschbolag men som en nära samarbetspartner för att driva den svenska grisproduktionen framåt. Sveriges Grisföretagare ges fortfarande full möjlighet att driva de grisspecifika frågorna som styrelsen anser vara viktiga på egen hand utan att riskera att bli styrda av någon annan. Sveriges Grisföretagare jobbar fortfarande med att hitta en egen plattform att stå på där vårt administrativa arbete samt våra grisspecifika frågor kan drivas, på egen hand eller i samarbete med till exempel LRF Kött . Sveriges Grisföretagare har sagt nej till en ytterligare branschgemensam finansiering utöver de som finns idag. Vi har under en längre tid arbetat framåt i gemensam trupp, både Sveriges Grisföretagare, LRF, slakten och de bolag som ligger runt dessa för att driva den svenska grisproduktionen framåt. Vi har kommit en bit på väg men det kvarstår fortfarande en lång resa innan vi har vänt skeppet. Branschen är liten och i behov av förändring. Vi har inte råd att sitta still och vänta på att något bättre skall hända utan måste vara delaktiga och utforska de möjligheter som ges.