Publicerad 2013-09-17

GMO: det pågår (och gjort en längre tid) olika grupperingar för att ”lösa” problematiken med sojan. WWF som består av representanter från handeln, slakt och foder industrin och näringen (jag deltar från grissidan) arbetar för att hitta lösningen genom att börja handla med RTRS-soja (hållbar soja. Här diskuterar man inte i nuläget om det ska vara GMO-fri eller ej.  LRF Mjölk har också sedan en längre tid tillbaks en grupp bestående av slakt, foder och näringen LRF har också initierat träffar med foder och slakten för att försöka hitta lösningar. LRF håller också på att ta fram ett faktablad om vad som gäller för världens sojaproduktion såsom statistik på produktion, vad är RTRS-soja, hur stor del som konsumeras i Sverige contra övriga EU , klimat och miljöeffekter och inte minst kostnaden för GMO-fri soja mm.

Galtuppfödning: som ni tidigare vet så har de flesta Medlemsstater skrivit på en överenskommelse där målet är att slippa kirurgisk kastrering 2018. Kommissionen har bildat en Expertgrupp med 4 mindre arbetsgrupper, där jag deltar i  den grupp som ska inrikta sig på hur rådgivningen ska agera ut till lantbrukarna och andra i hela kedjan. 

Konkurrenskraftutredningen: Eskil har utsett Rolf Annerberg att leda en expertgrupp som ska utreda  det Svenska Jordbrukets konkurrenskraft. Detta är liknande Djurskyddslagutredningen som gjordes för något år sedan. LRF kommer att delta i detta.

 

Hälsar

Maggan