Publicerad 2013-05-28
Mattias Espert
Tufft för grisen, noteringen går ner på vissa håll nästa vecka. Trots att det finns en viss optimism så har marknaden mycket svår att komma igång. Under senare tid har det varit smågrisproducenten som har legat bäst till prismässigt, man kan dock inte säga att ekonomin generellt har varit mycket god. Slaktgrisen har det tufft med stora variationer i olika besättningar främst beroende på de enskilda företagets foderkostnad. Råvarupriset på foderråvaror har gått ner, men det är tyvärr inget som kommer den svenska marknaden till förfogande i dagsläge. Enkel räknat för en slaktgrisföretagare som köper en gris för  760 kr + 600 foderkostnad + 200 kr i arbete, underhåll mm, blir kostnaden 1560 kr per producerad gris. 1560 kr / 85 kg gris ger noll summespel när noteringen är över 18 kr. Problematiken kommer in när en produktionskostnad för en 30-kilosgris är över 700 kr. det finns tre alternativ, sänk foderkostnaden, sänk produktionskostnaden, höj avräkningspriset. Jag tror att en kombination mellan sänkt produktionskostnad och bibehållen eller högre notering är den bästa lösningen, att foderkostnaden kan gå ner är fullt möjligt och tro, men det är det vi minst kan påverka. Man kan räkna på många sätt, men hur man än gör så är det en tuff affär idag. Denna problematiken finns i hela Europa idag, en klen tröst men det är inte bara vi som lider. Hela den problematiska situationen kommer att diskuteras på Sveriges Grisföretagares stämma. Har ni inte anmält er så gör det på www.sverigesgrisforetagare.se