Publicerad 2012-03-10

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

2011 uppgick nettoimporten av griskött till dryga 63 000 ton det är 7 000 ton mer än 2010. Det är många länder vi handlar med men Danmark och Tyskland står för de stora volymerna. De tyska grisföretagarnas intresse organisation (ISN) uppger att efterfrågan på den tyska marknaden är seg, även danskarna rapporterar om en lugn förhållandevis stabil europeisk marknad. Inte heller på våran egen marknad syns det några större förändringar. Fodermarknaden är instabil, priset på spannmål far upp och ner och inget vet egentligen varför.  Många uppköpare tror att spannmålen skall falla, därför skulle man kunna tro att det kommer bli tvärt om. Vi får ändå hoppas att experterna har rätt, i Australien plöjs enorma arealer upp som har varit fårbete för att så vete med avkastningar på 1200 kg/ha, i USA har man förutspått en kommande rekordsådd med förhållandevis normala väderförhållanden detta talar för en sänkning av spannmålen där av också foderpriset. Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) är en känd åkomma på värdens grispopulation, i USA beräknas detta kosta den amerikanska grisindustrin 664 miljoner dollar. PRRS är en stor fråga runt om i värden, vilket är bra för ju mer pengar och energi man lägger på denna fråga desto snabbare hittar man förhoppningsvis en lösning på problemet. Tyskland minskade sin konsumtion av griskött med 1,2 kilo per capita ner till 38,5 kg och den total konsumtionen av kött minskade med 1,1 kg till 60,6 kg, detta går rakt emot många andra europeiska länder där köttkonsumtionen ökar.