Publicerad 2012-03-07

Suggpengen: Som ni säkert vet så har vi sedan förra våren aktivt deltagit och varit med i processen av framtagandet av detta. Förslaget ligger nu i Bryssel och vi väntar på besked om godkännande vilken vecka som helst nu. Vi har besvarat tre remisser i ärendet. Den senaste var om föreskrifterna förra veckan. Om ni upplever att detta varit lite rörigt o otydligt om vad som gäller, så kan jag hålla med. Men det har sina orsaker bla detta att proceduren kring att ta fram detta inte gått i vanlig ordning. För att få möjlighet att få ut denna ersättning redan 2012 så har SJV arbetat parallellt med sina föreskrifter och anmälan om genomförandet till kommissionen. I vanliga fall så inväntar man besked INNAN man sätter igång med formalia i Sverige. Men som sagt för att vi inte skulle gå miste om pengarna i år så har arbetet gått parallellt. Svenska Pig ska hjälpa till med att ge tips hur vi ska dokumentera detta på gårdsnivå och vi har bett om att få delta i framtagandet av handledning till kontrollanterna så det ska bli så enkelt som möjligt.

 

Betongdirektivet: (den stora följetongen som vi lobbat i sedan snart 7 år) Ska inte ropa hej ännu, men hoppas innerligt att vi kommer att lösa detta!! Som jag anser är en utav det meningslösa regler för svensk grisnäring, som bara försämrar djuromsorgen. Vi har inga skador på klövarna och att den nya spalten kan få ha en felmarginal på 3 mm!!  Detta har vi framfört i alla år...Jordbruksverket har nästan jobbat heltid för att hitta en lösning den senaste tiden. Det känns svårt att ge något råd idag, men det jag tycker är att alla som behöver byta spalt ändå ska söka investeringsstödet i nuläget. Vi måste vara ödmjuka i ärendet, att söka en ändring i direktivet öppnar möjlighet för övriga i EU att ändra regeln om lössläppning av sinsuggorna.

 

Det sk betongdirektivet fastställdes då Sverige hade EU-värdskapet förra gången (ej senaste).

När LRF, SvDHV och SGF inbjöds att delta i att utforma föreskrifterna i L 100 2005 så uppmärksammade vi att tolkningen av direktivet inte gynnade den svenska modellen med separat ligg- och gödselyta. Vi påvisade bla annat att de svenska slaktgrisarna som har en fast yta där den vistas huvuddelen av dygnet (jmf övriga EU`s grisar som går på helspalt) inte har några klövskador som kan relateras till spaltöppning och att med våra strökrav så kommer hygienen i boxarna försämras.

Jordbruksverket var helt överens med oss, men tyvärr så är det helt klart, att efter en direkt fråga från dåvarande Jordbruksdepartement till Kommisionen, gäller spaltöppning om 20 mm på all spalt, oavsett hela separata liggytor.


Vi har försökt på alla möjliga sätt att hitta möjligheter att slippa byta ut spalten (som enligt mina beräkningar kommer att bli närmare 100 miljoner) vi har försökt med ”ringa avvikelse eller undantag” från regeln.  Detta går dock bara att använda i den nationella lagstiftningen ej i ett direktiv enligt Jordbruksverket.


LRF och SGF har framfört problematiken vid flera tillfällen de senaste 4-5 åren till såväl nuvarande Landsbygdsminister som dennes företrädare.

Vi har också tagit upp frågan i Högnivågruppen som hade ett antal möten 2010.

Vi lyfte frågan på de tre Grislyftsmöten som LRF genomförde 2010 -2011 där myndigheter och beslutsfattare deltog.

Information om detta har delgetts på de senaste 4-5 års grisstämmor, det har beskrivits vid flera tillfällen i svensk Gris med Knorr och tagits upp vid ett antal lokala gristräffar.

Som ett bevis på att denna verksamhet i alla fall fungerat så är det nu inlagt 30 miljoner från regeringen till investeringsstöd destinerat till spaltbyte!!!


Vi ska dock inte helt ge upp ännu utan försöka få Departementet att ”våga sig på en Dansk tolkning av direktivet” (de har tolkat det så att detta endast gäller grisar som går på helspalt) alternativt att de höjer investeringsstödet rejält.

Detta är ju faktiskt också en fråga om ett resursslöseri och en miljöfråga.

  

Djuromsorgsprogram/kontrollprogram: Mattias Espert leder en grupp bestående av Gunnar Johansson , Erik Lindahl , Barbro Mattson, Anders Olsson, Jeanette Elander o undertecknad som ev ska kunna hitta en möjlighet att vi som Svensk fågel kan göra ett program där men genom ett givande o tagande kan få undantag från någon föreskrift i L 100, som ska leda till en förbättrad lönsamhet på gårdsnivå  Detta kan t ex jämföras med kravet på ligghall på nötdjur kan undantas om man uppfyller vissa krav.

 

Finska smågrisimporten: den 8 mars träffas alla intressenter i grundcert gris (slakt, LRF, SGF m fl.) för att diskutera problemet att denna import inte är förenlig med grundcertifieringen och den branschöverenskommelsen som slakten har att endast ta emot grisar från certifierade gårdar. Vi återkommer om vad som händer i ärendet

 

Suggdirektivet : Jag ska ner till Bryssel i mitten av månaden till en stor hearing med politiker från medlemsländerna angående implementeringen av detta. Det är stora motkrafter att genomföra detta men Kommissionen har varit tydlig med att detta ska genomföras och att inte upprepa "fiaskot " som med äggdirektivet så att hela demokratiprocessen o respekten för gemensamma beslut sätts ur spel.

 

 

Margareta Åberg