Publicerad 2007-06-27

Bollerup 2007 - Händelserik årsstämma

Fart, fest och fläkt. Men också fakta, framtid och företagande.
Vi har massor att rapportera om från den händelserika stämman i Bollerup och vi klämmer in så mycket som möjligt i denna tidning. Mer information läggs löpande ut på på hemsidorna www.grisproducenter.org och www.svenskgris.se.
Mer från stämman kommer även i nr 8-2007.

Att Annika Bergman valdes till ny ordförande för Sveriges Grisproducenter efter avgående Lars Hultström framgår av sidan 7 och en kort presentation av Annika ses till höger. Annika berättar också mer på ledarsidan i denna tidning (se länk nedan).
Ny i styrelsen är också den tidigare suppelanten Per-Göran Sigfridsson som ersätter Per-Inge Nilsson som avgick på egen begäran av tidsskäl.

Styrelsen för Sveriges Grisproducenter har därmed följande ledamöter med sju ordinarie och två suppleanter, från och med stämman den 19 juni 2007:

Annika Bergman, ordförande
Per-Inge Pålsson, vice ordförande
Anders Wiberg, ledamot
Jan Vallgårda, ledamot
Erik Burén, ledamot
Malin Brättemark, ledamot
Per-Göran Sigfridsson, ledamot
Catrine Siverskog, suppleant
Hans Carlsson, suppleant.

Ordförande för valberedningen är Bo Andersson, och han omvaldes vid stämman i Bollerup.

Verksamhetsledare är Margareta Åberg Andersson och på kansliet i Stockholm finns även Iréne Oskarsson. Redovisningen sköts av Teri Lee Eriksson och medlemsregistret av Elisabeth Secher. Redaktör för föreningens tidning är Sven Secher.