Publicerad 2005-08-01

Årsmöte med Sveriges Livsvinsproducenter

- Det gångna året har karakteriserats av turerna fram och tillbaka kring avelssamarbetet i Norden. Vi hoppas att det nu går framåt.

Det sa Jan Vallgårda, ordförande, när Sveriges Livsvinsproducenter (SI) samlades för årsmöte den 14 juni i samband med årsstämman för Sveriges Grisproducenter.

Minskad livsvinsförsäljning
Mötet konstaterade att livsvinsproducenterna har tappat 14 procent av försäljningen under 2004 och att minskningar även har skett i början av 2005. Det råder ändock balans på livsvinsmarknaden, eftersom produktionen i landet minskar, vilket i sig i högsta grad är beklagansvärt. Fler bruksproducenter har också övergått till alternerande återkorsning.

Viktigt med livdjurskvaliteten
Jan Vallgårda tryckte hårt på att hålla och helst höja, kvaliteten på de djur som bjuds ut till försäljning på livsvinsmarknaden och där handlar det om faktorer som djurens hälsa och sundhet, hållbarhet men också service och leveranssäkerhet.

Pågående arbete
Jan-Åke Robertsson, SvDHV, informerade under mötet om djurhälsofrågor och tog upp ett pågående arbete 'för säkrare livsvinsproduktion'. Detta ansluter också till Jan Vallgårdas önskemål, ovan, och punkter som tas upp är krav på sektionering (omgångsuppfödning upp till gyltämnen, 25-35 kilo), smittskydd på gårdsnivå (karantän, utlastningssystem, besökare, skyltar etc) samt vaccination mot mycoplasma (gäller dock inte serogrisbesättningar som levererar till serobruksbesättningar).

Robertsson sa att stora delar av ovanstående punkter ska fungera redan i sommar och han uppmanade livsvinsproducenterna att kontakta sin djurhälsoveterinär för detaljplanering.

Kartläggning av lungor
Robertsson informerade också om pågående provtagningar och kommande kartläggning brösthinneinflammationer och lungkonditionen hos slaktgrisar. Det förekommer nämligen att slaktgrisar hastigt insjuknar strax före leverans. Kartläggningen beräknas bli klar i september 2005.

Nu Norge
Johan Andersson informerade också kort om samarbetet mellan Quality Genetics och Norsvin när det gäller aveln. Se även artikel nedan.