Publicerad 2005-06-27

Gris wannabe

Gris wannabe; det är ett vildsvin som vill in i den svenska grishagen - för där är det ju så bra.

Ella Nilsson, Svensk Köttinformation, - in full action, under stämman
Det var en av de idéer som Ella Nilsson berättade om när det gäller Svensk Köttinformations aktiviteter för svenskt griskött. Gris wannabe är ett kommande spel på hemsidan www.svenskkottinformation.se

Annat som Ella berättade för stämmodeltagarna var:
Det ska vara snabbt och smalt. Vi ska bli mätta med så lite kalorier som möjligt
Vi äter kött som aldrig förr
Svensk Köttinformation satsar krutet på de som ska äta griskött länge (d v s ungdomarna)
Böcker ges ut, upplagor på hundratusentals
Hem- och konsumentlärarna deltar bland annat genom tävlingar med tips-insättningar på hemsidan och där information om svenska mervärden kan beställas
Restauranger och storkök får fortsatt hjälp med recept på griskött och i dag är intresset för griskött stort bland restaurangerna

Tre P:n att tänka på:
Produktutveckla
Positivt tänkande
Portionspris

I det senare menar Ella att det är bättre att tala om portionspris framför kilopris. När ungdomar och konsumenter ser att en näringsriktig, god och mättande måltid, innehållande bland annat griskött, inte kostar mer än exempelvis 17 kronor, blir MacDonalds med tyskt kött mindre attraktivt.

Mat management! Så lyder den nya stora grejen, det handlar om recept och hjälp med veckoplanering av mathållningen, med inköpslista, med befogad stor omfattning av svenskt griskött.

Tant Qnorr då? Jo, hon återkommer, eller snarare återuppstår i lite annan skepnad än som vi såg henne tidigare. Tant Qnorrs uppdrag: Att påverka attityden till svenskt griskött, för målgruppen 18-25 år.

Nämnas kan att Tant Qnorr, den tidigare, framträdde med sin matlagningshow vid nio tillfällen inför sammanlagt 800 personer. Vad Tant Qnorr, den nye, hittar på ser vi med spänning fram emot.

Fotnot
1+1=2 kronor
Svensk Köttinformation får för närvande två kronor per slaktad gris för finansiering av sin verksamhet. Den ena kronan dras efter överenskommelse mellan slakterierna, den andra kronan är beslutad sedan tidigare av Sveriges Grisproducenters årsstämma. Hur fortsättningen 2006 blir med denna extra krona uppdrog stämman åt styrelsen för Sveriges Grisproducenter att besluta om.