Publicerad 2004-03-29

Styrelsemöte 4 mars 2004 i Jönköping

Styrelsen för Sveriges Grisproducenter hade styrelsemöte i början av mars 2004 och här följer en rapport från mötet.

- Margaretha Åberg-Andersson rapporterade från diskussionerna kring en Svenskt Sigill gris. Vi fortsätter att hävda vår ståndpunkt att den svenska grisen är unik utan ytterligare regler. Vi tycker inte heller att Svenskt Sigill behöver omfatta all produktion inom företaget utan att varje gren skall kunna kvalitetsmärkas var för sig, naturligtvis inom ramen för en uppvisningsbar gårdsmiljö. Vårt mål kvarstår, vi vill att hela den svenska grisproduktionen skall kunna kvalitetsstämplas som Svenskt Sigill för att undvika att ett A- och B-lag uppstår. Vi kommer att försöka att förankra dessa tankar med företrädare för svenska slakterier. Vi hoppas på att få gehör, åtminstone hos de större slakterierna, eftersom vi med oro ser de merkostnader som uppstår vid särsortering.

- Lars Hultström och Margaretha Åberg-Andersson rapporterade vidare från mötet om Svenska Mervärden. Meningen är att LRF m.fl. skall sätta till pengar för en kampanj. En kommunikationsplan har tagits fram och det arbetas med att välja ut en reklambyrå för uppdraget. Både Lars och Margaretha menade att detta inte handlade om ett kortsiktigt projekt utan mera om ett långsiktig strategiskt arbete. Bättre sent än aldrig.

- Vidare så rapporterade Lars Hultström från den tillväxtgrupp som LRF m.fl. (inkl. SGP) har bildat, 'Tillväxtmöjligheter i svensk grisproduktion'. Målet är 3% tillväxt per år så att vi ökar grisproduktionen med 600 000 grisar mellan år 2005-2010. Detta innebär en ökning från 88 till 98 procents självförsörjningsgrad. En ökning av denna volym grisar innebär att 37 000 ha åkermark ytterligare behövs för foderproduktion. Man har samtidigt inventerat möjligheter och hot, därefter ringat in att följande 'möjligheter' förutsätts:

° Miljöförutsättningar
° Djurskyddsförutsättningar
° Industri- och förädlingsmöjligheter
° Exportmöjligheter

- Lars Hultström har utsetts till adjungerad i Svensk Köttinformation. Vi kommer att fortsätta diskussionen i Sveriges Grisproducenters styrelse om finansieringen av Svensk Köttinformation. Styrelsen konstaterar också att ingen annan vänder sig till den målgrupp som Svensk Köttinformation gör men att ägarkonstellationen ibland hindrar ett kreativt arbete.

- Sven Secher berättade om tidningen, en fortsatt positiv utveckling har det varit under året som gått. Tidningens innehåll diskuterades, både ris och ros gavs. Styrelsen är dock enig om att tidningen aldrig har varit bättre än nu och att den journalistiska kvaliteten är hög. Svensk Gris med knorr är utan tvekan den ledande tidskriften i svensk grisproduktion. Vidare informerade Sven om den nya hemsidan, en förändring som alla har längtat efter.

- Sven Secher rapporterade också om att medlemsutvecklingen inte oväntat har en negativ trend. Det är angeläget att alla länsföreningar funderar på hur man kan arbeta för att öka anslutningsgraden till Sveriges Grisproducenter. I dessa tider behövs föreningen mer än någonsin. Medlemslistor kan rekvireras via Elisabeth Örn på telefon 018-34 62 54 eller e-mail: elisabeth@secher.pp.se

- Styrelsen diskuterade förslaget om förhöjd tillåten gräns av Cu i foder. Vår ståndpunkt är att samma villkor som gäller inom EU självklart skall gälla i Sverige men att det i dagsläget inte är självklart att en generell förhöjd in-blandning är att föredra.

- MTR problematiken ventilerades. Framförallt den norrländska grisproduktionens villkor verkar försämras. Problematiken kommer att följas upp i ett kommande nummer av Svensk Gris med knorr. Spannmålsprisernas utveckling är ett orosmoment, ett annat orosmoment är vilken konsekvens minskad nötköttsproduktion får för kostnaderna i slakt och förädling.

- De senaste veckorna har återigen kastreringen av smågrisar varit på tapeten i media. Nya Djurskyddsmyndigheten har fått direktiv att i slutet av 2005 ha gjort en översyn av de alternativa metoder som finns. Styrelsen diskuterade en form av 'delegerad' kastrering, det kanske är på tiden att näringen själv säkerställer ingreppet via utbildning och 'diplomering'?

- Sven Johansson informerade om PMWS-läget. Synnerligen allvarligt för alla. Försäkringsskydd diskuteras för livsvinsproducerande besättningar, bruksbesättningar kommer sannolikt inte att omfattas. Sveriges Grisproducenters styrelse uppmanar till försiktighet och att Svenska Djurhälsovårdens rekommendationer följs.

Har Du frågor, synpunkter eller vill veta mer så är Du hjärtligt välkommen att höra av Dig till oss i styrelsen.

Annika Bergman