Publicerad 2004-03-06

Sveriges Grisproducenter

Sveriges Grisproducenter är branschorganisationen för landets grisproducenter. Till föreningens viktigaste mål och verksamhet hör:

o Att värna den svenska grisproduktionens konkurrenskraft
o Att samla de svenska grisproducenterna och tillvarata deras intressen
o Att företräda grisnäringen i kontakter med omvärlden
o Att arbeta med näringsbevakning i kontakter med myndigheter, politiker
o Att informera om svensk grisproduktion till konsumenter, kunder och media
o Att aktivt påverka och samarbeta med slakt, styck och chark.

Sveriges Grisproducenter består av 22 regionförningar spridda över hela landet. Riksföreningens ordförande är Lars Hultström och verksamhetsledare är Margareta Åberg-Andersson. Adresser se under 'Sveriges Grisproducenter' ovan.

Sveriges Grisproducenters arbete bedrivs främst nationellt men även internationella kontakter är av stor vikt.

Genom utgivning av branschtidskriften Svensk Gris med knorr, samt hemsidan www.grisproducenter.org, når Sveriges Grisproducenter ut till såväl medlemmar som till omvärlden.

Sveriges Grisproducenter årliga stämma utgör ett centalt återkommande arrangemang inom Grissverige.

Sveriges Grisproducenters forskningsstiftelse anslår årligen pengar till värdefull forskning.