Publicerad 2008-05-27

Ordförandens LEDARE

2020-06-05 Svensk gris i framtidens matvanor
Det är intressant att läsa och lyssna om våra ätvanor historiskt och vad man tror om framtidens mat. 1900-talet var urbaniseringens och den industriella matens tid. Från och med 1930-talet lever fler människor i och kring städerna än på landsbygden.
2020-05-14 I pandemins spår
Livet på landet och arbetet på de flesta grisgårdar flyter så här långt på utan större påverkan, trots att det pågår en pandemi. Trädgårdsnäringen och skogs­industrin som har ett stort behov av säsongsanställd personal påverkas desto mer och står inför stora utmaningar.
2020-04-07 En förlorad vår
I skrivande stund befinner vi oss mitt i en situation av spridning av covid-19 som jag tror ingen i sin vildaste fantasi kunde förutse skulle hända. Hur fortsättningen kommer bli vet vi föga.
2020-03-09 Måltiden är mer än att bara bli mätt
Måltiden är en viktig del i skolan, dels för näring och ork men även i utbildningssyfte. Barnen och ungdomarna ska erbjudas goda, hälsosamma och hållbara måltider.
2020-02-07 Positiv realism
Positiv realism kan sammanfatta svensk grisuppfödning i dagsläget. Vi befinner oss nu i en situation med viss brist som bedöms öka samt stigande priser på svenskt griskött.
2020-01-17 Vi har svaren
Står i köket och känner frustrationen växa när jag för femtielfte gången inte lyckas få familjen att komma och äta. Ungarna kivas samtidigt som fem paddor och en TV är igång...
2019-12-11 Svensk gris är kultur
”Sverige är en fläskkultur” sa Viktoria Olsson, univer­sitetslektor och programansvarig för Gastronomi-programmet vid högskolan i Kristianstad, i ett radio­program där det samtalades om den svenska ­grisen. Lyssna på ordet, så fint, det ljuder som skönaste musik i mina öron!
2019-11-13 Otillräcklig brist ger frist
Att köttkonsumtionsvanor rör upp känslor fick vi bevittna när Stockholms stad skrev under ett avtal som innebär ett mål att halvera köttkonsumtionen för klimatets skull. Skolor och äldreomsorg benämner gärna sina bespisningar restauranger. På en restaurang ska väl gästerna ändå ha möjligheten att välja och äta den mat man föredrar och betalar för!
2019-10-10 Både produktion och pris borde stiga
Svenskt Kött gav Novus uppdraget att undersöka svenskarnas attityd till svenskt kött, importerat kött och klimatpåverkan. Åtta av tio kan tänka sig att minska sin konsumtion av importerat kött med tanke på att svenskt kött har lägre klimatpåverkan.
2019-09-03 Allt är inte svart eller vitt
Intresset och medvetenheten kring mat ökar, vilket är både på gott och ont. Många åsikter finns det om vad som är bra mat för klimatet, djuren och en hållbar framtid, men alltför ofta förstår man inte helheten.
2019-03-15 Låt oss skapa en faktabaserad debatt
Det har varit några tuffa månader i gris-Sverige efter sommarens hårda torka, som nu kraftigt speglar sig i ett nytt kostnadsläge för svensk grisproduktion.
2019-01-18 Hoppfullt bakom hörnet
2018 ut och 2019 in. 2018 var ett år som började stabilt och bra med en fin vår och ett vårbruk utan ett enda regn som störde. Ja, det var nästan lite stressande att inte få någon dags avbrott för att göra det där lilla extra.
2018-11-09 Ur nöden föds kreativiteten
Hur skulle vår livsmedelsförsörjning vara utan en egen produktion i vårt land? Vi ser nu hur marknaden snabbt agerar, då vi går ifrån att tidigare vara exportland på spannmål till att vara ett importland över en natt.
2018-10-16 Styrs vi av fakta eller av tyckande, trender och politisk påverkan?
Det är inte utan att man som producent blir lite snurrig utav alla uttalanden - vad är det som är bäst att odla på våra fält och producera i våra stallar? Skall det vara ekologiskt eller inte, skall det vara kött från idisslare eller inte?
2018-08-27 Våga fråga!
Tillbaka efter ett kort sommaruppehåll, en sommar vi sent kommer att glömma. Den har sina fördelar för många, men som bonde har den framkallat alltmer stress för varje dag som gått utan regn.
2018-06-18 En enkel men felaktig affärsidé
Nu är årets stämmor över och efter att ha deltagit på de större utav dessa hittar man lätt en röd tråd kring vad som berör oss som animalieproducenter.
2018-05-24 Full fart fram inför vår stämma
Nu är alla årsmöten runt om i vårt avlånga land klara och Gotland väntar på oss. Jag har i år gästat ett antal föreningar i landet, bland annat Skånes och Blekinges Grisproducenter nere i söder och vår nordligaste förening Norra Grisodlarna. Det är bara att konstatera - vilket härligt land vi bor i med de kontraster utav olika slag som vi har!
2018-02-13 Vad går våra forskningspengar till?
Svensk forskning har under lång tid ifrågasatts, då den ofta är långt borta ifrån dagens konventionella produktion, där vi saknar tillämpad forskning. Istället är den ofta ekologiskt inriktad. Det är inget fel i detta, men forskningen borde stå i relation till volymer i produktionen.
2018-01-19 2017 ut och 2018 in
Vi kan summera 2017 som ett relativt bra grisår. Då är jag fullt medveten om att inte alla håller med mig, eftersom resultatet inte ger full täckning på TB 2-nivå, för att klara en återinvestering i nya stallar. Men historiskt sett är det ändå ett hyfsat resultat, och det finns många ljuspunkter att se fram emot.
2017-11-22 Lobby-organisationers påverkan på vår vardag
Ibland undrar man på vilka grunder beslut fattas på, beslut som för en enskild företagare får stora konsekvenser i företagandet. Men den som sitter och trycker på knappen och röstar ja eller nej, berörs kanske inte utav beslutet, vare sig direkt eller indirekt. Då tänker jag främst på det sista utspelet, i frågan om användandet utav glyfosat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nästa sida »