Här finner ni information om hur vi arbetar med den nya lagstiftningen i EU (GDPR).

LEDAREN

Jag försöker lyfta det svenska lantbrukets arbete med kretslopp och hållbarhet i alla sammanhang där det är möjligt. Vid Sveriges Grisföretagares event med vår kommunikationskampanj SweDish Pork, där vi bjöd på korvrätter på Söder i Stockholm nu i oktober, blev det mycket tydligt i samtal med konsumenter att kunskapen om detta är låg. ”Varför berättar ni inte om detta?”, ”Mycket intressant” och ”Det visste jag inte” var några av de reaktioner jag fick av personer jag pratade med.
» Läs mer
Aktuellt

Stämmoprotokoll 2020

2020-11-19

Nu finns stämmoprotokollet från 2020 års stämma upplagt under medlemssidor/årsstämmor!

Ny Broschyr - För en stark grisnäring

2020-11-19

Läs mer »

Välkomna till webinarium där LCA analysen kring grisens klimatpåverkan presenteras!

2020-11-09

Grisproduktion och klimatpåverkan-vad vet vi idag? I ett projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning har RISE, LRF Kött, Odling i Balans, Sveriges Grisföretagare, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Gård & Djurhälsan och Foderlotsen AB under två år arbetat med att samla in data till ett uppdaterat och utvidgat miljöavtryck av svensk grisproduktion. Preliminära resultat har redan presenterats vid olika sammankomster inom grisbranschen och slutresultaten har publicerats genom en serie artiklar i Grisföretagaren. Nu bjuder vi in till ett webinarium där slutsatserna presenteras och diskuteras.

Tack för en bra genomförd stämma!

2020-06-17

Läs mer »

Sveriges Grisföretagare vill tacka alla inblandade för bra engagemang och delaktighet i vår digitala stämma. Vi vill tacka Katarina Rydén för tiden och arbetet hon lagt ned för föreningen under dessa 5 år som styrelseledamot. Ett stort tack till Erland Jacobsson som efter många år som revisor tackar för sig. Tack också till Fredrick Federley som förtjänstfullt ledde oss genom vår digitala stämma utan svårigheter.